Tsogyal Lhatso

Lebens-See von Yeshe Tsogyal (Tsogyal Lhatso), bei Drakda, etwa 20 km vom Samye-Kloster entfernt.

Entnommen aus Strahlende Vollkommenheit